DỊCH VỤ 日本語

 • Tư vấn nhân sự và lao động

  □Hỗ trợ xây dựng, tái cấu trúc hệ thống, chế độ nhân sự
  □Hỗ trợ quản lý lao động, kiểm soát lao động,
   giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến người lao động

  画像
 • Công ty liên kết

  □Văn phòng tư vấn lao động Yamaguchi
  □Công ty dịch vụ và tư vấn Nguồn nhân lực Nhật Việt - Nhat Viet HR Co., Ltd
  □Công ty cổ phần đào tạo KAYA - KAYA TRAINING CORPORATION
   - Cung cấp dịch vụ học tiếng Nhật trực tuyến (e-learning) dành cho người Việt

  画像
 • Tổ chức hội thảo, các lớp học

  □Tổ chức các lớp học cho các hiệp hội, hợp tác xã, các doanh nghiệp, đoàn thể, các tổ chức nghiên cứu, đại diện các doanh nghiệp
  □Đề xuất kế hoạch, chương trình cho các buổi hội thảo, các lớp học bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng …etc.

  画像
 • Cung cấp dịch vụ thuê ngoài nghiệp vụ hành chính, nhân sự, nghiệp vụ văn phòng

  □Cung cấp dịch vụ thuê ngoài nghiệp vụ tính lương và các khoản trợ cấp
  □Cung cấp dịch vụ thuê ngoài các loại thủ tục hành chính, nhân sự
  □Cung cấp dịch vụ tập hợp và lưu trữ mã số cá nhân (my number)

  画像
 • Dịch vụ kết nối kinh doanh, cung ứng nhân lực người Việt

  □Tuyển chọn nhân lực ⇒ Sắp xếp phỏng vấn ⇒ Thủ tục tuyển dụng
  □Hỗ trợ, tư vấn sau khi tuyển dụng

  画像
 • Dịch vụ hỗ trợ giải quyết vấn đề khó khăn liên quan đến hành chính, nhân sự

  □Giới thiệu nhân sự
  □Cung ứng nhân sự
     …etc.

  画像

ページトップへ