KHAI QUAT V盻€ CONG TY  日本語

 

Ten cong ty NIHON PLANET CO.,LTD.
ト雪サ蟻 ch盻褀 SEMBA ECHO BLDG, 9F, 3-6-6, MINAMIHOMMACHI, CHUO-KU, OSAKA, 541-0054, JAPAN
T盻ォ nha ga Hommachi (tuy蘯ソn tau ト訴盻㌻ ng蘯ァm Chuo Line, Midosuji Line, Yotsubashi Line) ト訴 b盻餀 kho蘯」ng 1 phut
MAP
ト進盻㌻ tho蘯。i
S盻鄀 fax
TEL. 81-6-4963-7555
FAX. 81-6-4963-7557
Website https://www.j-planet.co.jp
https://j-planet.biz/vietnam/ (CON ト脆ッ盻廸G ト雪コセN NH蘯ャT)
Nganh ngh盻脀 kinh doanh
1. H盻需 tr盻」 xay d盻アng va tai c蘯・u truc h盻蜀 th盻創g nhan s盻ア
2. H盻需 tr盻」 xay d盻アng h盻蜀 th盻創g qu蘯」n ly lao ト黛サ冢g
3. H盻需 tr盻」 gi蘯」i quy蘯ソt, phong ng盻ォa cac v蘯・n ト黛サ脀 lien quan ト黛コソn lao ト黛サ冢g
4. H盻需 tr盻」 nghi盻㎝ v盻・ hanh chinh, nhan s盻ア
  (d盻議h v盻・ thue ngoai hanh chinh, nhan s盻ア)
5. H盻需 tr盻」 va l蘯ュp k蘯ソ ho蘯。ch ト黛コァu tニー vao Vi盻㏄ Nam
6. Gi盻嬖 thi盻㎡ va b盻妬 dニー盻。ng lao ト黛サ冢g tri th盻ゥc ngニー盻拱 Vi盻㏄ Nam
7. H盻需 tr盻」 ト疎o t蘯。o, b盻妬 dニー盻。ng nhan vien, phat tri盻ハ ngh盻脀 nghi盻㎝
8. H盻需 tr盻」 t盻销 ch盻ゥc h盻冓 th蘯」o, thuy蘯ソt gi蘯」ng, t盻销 ch盻ゥc cac l盻孅 b盻妬 dニー盻。ng
  k盻ケ nトハg, phai c盻ュ Gi蘯」ng vien
9. H盻需 tr盻」 kh盻殃 nghi盻㎝, kinh doanh trong lトゥnh v盻アc b蘯」o hi盻ノ xa h盻冓
Nトノ thanh l蘯ュp Nトノ 1987
V盻創 10.000.000 Yen
H盻冓 ト黛サ渡g qu蘯」n tr盻謀 1. Ong Kazuo Yamaguchi - T盻貧g Giam ト黛サ祖, Thanh vien Hト寝T 
   (Chuyen gia v盻脀 B蘯」o hi盻ノ xa h盻冓, lao ト黛サ冢g)
2. Junji Kataoka - Thanh vien Hト寝T
   (Chuyen gia tニー v蘯・n v盻脀 B蘯」o hi盻ノ xa h盻冓, lao ト黛サ冢g; Chuyen gia tニー v蘯・n Thu蘯ソ)
3. Ba Michiyo Yamaguchi - Thanh vien Hト寝T
4. Ong Tatsuo Sakai - Ki盻ノ toan n盻冓 b盻餀
Vトハ phong tニー v蘯・n Lao ト黛サ冢g, B蘯」o hi盻ノ xa h盻冓 Vトハ phong tニー v蘯・n lao ト黛サ冢g Yamaguchi
(thanh l蘯ュp thang 12 nトノ 1984)
Ong Yamaguchi Kazuo - Trニー盻殤g vトハ phong
(Tニー v蘯・n v盻脀 B蘯」o hi盻ノ xa h盻冓, lao ト黛サ冢g, tr盻アc thu盻冂 hi盻㎝ h盻冓 Osaka)
Ma s盻鄀 gi蘯・y phep d盻議h v盻・ Gi盻嬖 thi盻㎡ vi盻㌘ lam co thu phi 27-ユ-301493
H盻冓 th蘯」o - Thuy蘯ソt trinh - T蘯ュp hu蘯・n, b盻妬 dニー盻。ng k盻ケ nトハg

M盻冲 s盻鄀 khach hang tieu bi盻ブ
Ngan hang SMBC (Tokyo, Osaka), Vi盻㌻ Nghien c盻ゥu t盻貧g h盻」p Ngan hang UFJ, Hi盻㎝ h盻冓 (cong ty) Cong nghi盻㎝ Osaka, Bao kinh t蘯ソ Nh蘯ュt B蘯」n, Ngan hang Kyoto, Hi盻㎝ h盻冓 (cong ty) qu蘯」n ly h盻」p ly hoa kinh doanh Osaka, Hi盻㎝ h盻冓 (cong ty) qu蘯」n ly kinh doanh Nh蘯ュt B蘯」n (Tokyo, Osaka, Nagoya va Fukuoka), Vi盻㌻ nghien c盻ゥu t盻貧g h盻」p Mizuho, cac t盻销 ch盻ゥc nghien c盻ゥu t盻貧g h盻」p tr盻アc thu盻冂 ngan hang (t盻销 ch盻ゥc h盻冓 th蘯」o, thuy蘯ソt trinh)

Cac trニー盻拵g ト黛コ。i h盻皇, cac b盻㌻h vi盻㌻ tr盻アc thu盻冂 trニー盻拵g ト黛コ。i h盻皇, cac b盻㌻h vi盻㌻, cac cニ。 quan nha nニー盻嫩 (b盻妬 dニー盻。ng ki蘯ソn th盻ゥc, k盻ケ nトハg)

Cac phong Thニーニ。ng m蘯。i va Cong nghi盻㎝ t蘯。i Osaka, Nagoya, Hyogo va Shiga (b盻妬 dニー盻。ng ki蘯ソn th盻ゥc, k盻ケ nトハg, t盻销 ch盻ゥc h盻冓 th蘯」o,  thuy蘯ソt trinh)

Tニー v蘯・n cho tren 300 doanh nghi盻㎝, bao g盻杜 cac cong ty ca nhan va c蘯」 cac doanh nghi盻㎝ niem y蘯ソt

NIHON PLANET CO.,LTD.

SEMBA ECHO BLDG, 9F, 3-6-6, MINAMIHOMMACHI, CHUO-KU, OSAKA, 541-0054, JAPAN
TEL. 81-6-4963-7555
FAX. 81-6-4963-7557

→ 
D盻海H V盻、
→ Chinh sach b蘯」o m蘯ュt thong tin ca nhan

ページトップへ